Vielse

Du kan blive gift i Borum og Lyngby kirker, hvis du selv og/eller din kommende ægtefælle bor i sognet eller har anden tilknytning til kirken, og mindst en af jer er medlem af folkekirken. Ønsker I at blive viet, kan I kontakte sognepræsten for aftale om dato og tidspunkt. Her aftaler I også tidspunkt for vielsessamtale, som kan finde sted hos jer, hvis I bor i sognene eller hos sognepræsten. Til samtalen medbringer I prøvelsesattest, et stykke papir, hvorpå I skriver navn og adresse på to vidner, der er med til vielsen samt forslag til salmer. Se eventuelt salmebogenonline.dk.

Bor du ikke i enten Borum eller Lyngby sogn og har hverken du eller din kommende ægtefælle tilknytning til kirkerne eller sognene betales 1.500 kr. for vielsen.

Prøvelsesattest:

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, som ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. Attesten rekvireres på www.borger.dk.  Dette dokumenterer, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten fås på www.borger.dk og afleveres til sognepræsten.

Ønsker I at blive borgerligt viet, skal I kontakte rådhuset i jeres bopælskommune. Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet ved en kirkelig handling. Et kirkebryllup behøver i øvrigt ikke inkludere brudekjole, stor fest osv. Man kan blive viet i kirken i almindeligt tøj, og man kan blive viet med få gæster eller kun kirkens personale som vidne.

Navneændring på bryllupsdagen: Man kan søge om at ændre sit navn på bryllupsdagen for at opnå navnefællesskab. Det nye navn kommer til at fremgå af vielsesattesten. Ansøgning på www.borger.dk (Find FAMILIE OG BØRN i menuen til venstre og derfra NAVNE OG NAVNEÆNDRING og så NAVNEÆNDRING PÅ BRYLLUPSDAGEN).

Opnås der navnefællesskab ved navneændringen på bryllupsdagen betales ikke gebyr. Gebyrfri navneændring kan anmeldes før, med virkning fra vielsesdagen og indtil 3 mdr. efter vielsesdagen.

Læs mere om navneændring her.