MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN

Indmeldelse/Genoptagelse

Man bliver medlem af Folkekirken ved at blive døbt.

Hvis man er døbt med en kristen dåb, f.eks. katolsk eller i udlandet, kan man blive optaget i Folkekirken ved konfirmation eller ved at kontakte en hvilken som helst præst i Den danske Folkekirke.

Har du være meldt ud og fortryder dette, kan du blive indmeldt igen ved henvendelse til en hvilken som helst sognepræst. Du kan altid få en samtale med sognepræsten.

Er du ikke døbt eller medlem af folkekirken, men bliver alligevel opkrævet kirkeskat, skal du kontakte den lokale skatteforvaltning, da de kan rette fejlen.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken skal ske ved henvendelse til kordegnen eller sognepræsten i dit bopælssogn. Et brev skal indeholde: At du ønsker at udtræde af folkekirken, dit cpr. nummer og din underskrift. 
Udmeldelse pr. mail kræver at du benytter den sikre mail, hvor du logger ind med din NemID.

Når du melder dig ud af Folkekirken, fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster. Det er fornuftigt at informere dine nærmeste pårørende om, at du har meldt dig ud, således at de ved, at du ikke ønsker - og har fraskrevet dig retten til - en kirkelig begravelse.

Er du ikke døbt eller medlem af folkekirken, men bliver alligevel opkrævet kirkeskat, skal du kontakte den lokale skatteforvaltning, da de kan rette fejlen.