FØDSEL OG FADERSKAB /MEDMODERSKAB:

Forældrene er gift: Er I gift, registreres fødslen og faderskabet automatisk efter fødslen og I har fælles forældremyndighed.

 

Forældrene er gift /medmoderskab: Er I gift/registrerede partnere foretages registreringen af Statsforvaltningen i forbindelse med barnets fødsel. Statsforvaltningen skal modtage de dokumenter* m.v. der er nødvendige for registreringen inden 14 dage fra barnets fødsel.

 

Forældrene er ikke gift: Er I ikke gift, men ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I erklære dette via en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

 

(På Borger.dk finder du til venstre på siden menupunktet: FAMILIE OG BØRN, derfra følg linket FADERSKAB.) Den ene af forældrene logger ind på Borger.dk og underskriver med NemID. Den anden modtager en mail der skal godkendes og medunderskrives også med NemID. Såfremt en af forældrene ikke har NemID, kan anmeldelsen udfyldes ved personligt fremmøde på personregisterkontoret i åbningstiden. 

 

Hvis der ikke indgives digital anmeldt omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel, indleder statsforvaltningen en faderskabssag.

 

Medmoderskab I er ikke gift / registrerede partnere: Omsorgs og ansvarserklæringen godkendes hos Statsforvaltningen inden barnets fødsel. Kontakt Statsforvaltningen.

 

Har du spørgsmål til følgende kontakt venligst kordegn: Anne Aaen Hall eller sognepræsten.