Dødsfald

Anmeldelse af dødsfald skal ske digitalt på www.borger.dk. Midt på siden findes en boks med genveje, vælg dødsfald.

Har man en bedemand til at hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet, sørger bedemanden for at anmelde dødsfaldet. Hvis afdøde er medlem af folkekirken aftales nærmere om begravelsen/bisættelsen med den præst, der skal forestå handlingen.

Begravelse eller bisættelse - hvad er forskellen?

Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken og afdøde brændes efterfølgende. Asken kan placeres på en kirkegård eller spredes over havet. Ved en begravelse sættes kisten i jorden og  jordpåkastelsen foregår kirkegården ved graven. Læs mere her

Begravelse/bisættelse i Borum og Lyngby Kirker:

Hvis afdøde boede i Borum og Lyngby Sogne eller havde anden tilknytning til sognene, kan begravelse eller bisættelse finde sted fra Borum og Lyngby Kirker. Som hovedregel skal man være medlem af folkekirken for at en præst kan medvirke ved begravelseshandlingen.
Forespørgsler om tidspunkt for begravelse/bisættelse kan ske ved at kontakte sognepræsten.
Har man en bedemand til at hjælpe med det praktiske, søger han/hun for aftale om tidspunkt for begravelse/bisættelse.

Ved begravelseshandlingen i kirken, kan der ikke pyntes på døbefont, prædikestol og alter. På alteret vil der være to buketter, som kirken sørger for, men man kan også vælge selv at sørge for alterbuketter. Ang. pyntning kan man for Borum kirkes vedkommende henvende sig til kirketjener Lise Lajer, tlf: 50522796 og for Lyngby kirkes ved kommende til kirketjener Sine Drengsgaard, tlf: 25617477, mail: kirketjener@lyngby-by.dk.

Har du som pårørende spørgsmål i forbindelse med anmeldelse af et dødsfald, er du velkommen til at kontakte kordegn: Anne Aaen Hall eller sognepræsten.