Hvad gør man

FØDSEL

Hvis man er gift, skal fødsler og faderskab ikke anmeldes.

Er man ugift, skal man gå ind på www.borger.dk og udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.

DÅB

Kontakt sognepræsten i god tid før ønsket dåbsdato.

Dåb med navngivelse skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel.

Ved dåb skal barnet have 2-5 faddere. Faddernes navne og adresser afleveres til sognepræsten.

Se mere om dåb her.

 

NAVNGIVELSE

Navngivelse uden dåb sker på www.borger.dk og skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel.

VIELSE

Kontakt sognepræsten for tid og sted og vielseskontoret i den kommune, hvor man bor for udstedelse af prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

DØDSFALD

Skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet.

Bruger man ikke en bedemand, skal man selv gå ind på www.borger.dk og anmelde dødsfaldet.

Tidspunkt for den kirkelige handling aftales med præsten.

NAVNEÆNDRING

Navneændring kan man søge om på www.borger.dk.

Vejledning: https://ast.dk/born-familie/navne 

 

INDMELDELSE

Ønsker man at melde sig ind i folkekirken igen, kan man skriftligt eller personligt henvende sig til sognepræsten.

Er man tidligere døbt med kristen dåb, sker indmeldelsen administrativt ved henvendelse til sognepræsten.

Er man ikke tidligere døbt ved kristen dåb, sker indmeldelse i Folkekirken ved dåb. Her aftales tid for dåben og en samtale med sognepræsten.

UDMELDELSE 

Ønsker man ikke længere at være medlem af folkekirken, skal dette meddeles til sognepræsten skriftligt. Derefter vil man blive tilbudt en samtale med præsten.

Når man melder sig ud af Folkekirken fraskriver man sig retten til kirkelig betjening. Derfor bør man ved udmeldelse orientere sine nærmeste pårørende.

SAMTALE

Hvis samtale/besøg ønskes enten i hjemmet eller på hospitalet, er man altid velkommen til at kontakte sognepræsten.

Sognepræst Vini Madsen, LVPM@KM.DK