Konfirmander 2019-2020

Konfirmationsforberedelse og konfirmation finder sted på 7. klassetrin og foregår henholdsvis i sognegården Sabro og sognegården Lyngby.

Konfirmation af Borum-Lyngby konfirmander foregår ifl. gammel tradition altid 3. søndag efter påske kl. 10.00 på skift mellem kirkerne. I 2020 er der således konfirmation i Borum kirke søndag d. 3. maj kl. 10.00.

Hvis man ønsker konfirmation i Borum eller Lyngby kirker og ikke går til forberedelse her, bedes man henvende sig til sognepræsten inden d. 4. december 2019.

Konfirmandforældreaften for konfirmanderne, der skal konfirmeres i 2020 er for sognepræst Vini Madsens hold (fra Fårup/Sabro og Borum/Lyngby) onsdag d. 29. januar i sognegården Lyngby, Lyngbygårdsvej 41, Lyngby, 8220 Brabrand.

Tilmelding Som noget nyt i år, er det nødvendigt OGSÅ at tilmelde sig på Folkekirken.dk. via dette link. Her skal du bruge din NemID, og er der fælles forældremyndighed, skal den anden forælder signere med sin NemID.

I kan også tilmelde jeres konfirmand på en almindelig tilmeldingsblanket, som afleveres til sognepræst Vini Madsen.

Hvis den kommende konfirmand ikke er døbt, finder dåb sted efter aftale med familien. Man er også velkommen til at følge undervisningen til og med juleafslutning, selvom man ikke vil konfirmeres eller er i tvivl.

 

PÅ KONFIRMATIONSDAGEN:

  • Konfirmanderne møder senest 15 minutter før gudstjenesten begynder.
  • Der er 1 bænkerække til hver konfirmand. Kommer I flere i kirken, end der kan sidde på denne bænk er der pladser længere nede i kirken på bænkerækker, hvor der ikke står en stol ud for. Konfirmanderne får i løbet af undervisningen besked om, hvor mange hver enkelt kan have med i kirken på konfirmationsdagen. Dette bliver ligeledes oplyst til konfirmandforædreaften.
  • På hver stol vil der ligge en kuvert med den konfirmands navn, som har bænkerækken ved siden af.
  • Fotografering sker efter gudstjenesten. Alle konfirmander og præst stiller op på foran alteret og her er mulighed for at tage fantastiske billeder til minde om dagen – EFTER – den professionelle fotograf har taget sit billede.  
    (Der må ikke tages billeder under gudstjenesten og selve konfirmationen, og heller ikke mens den professionelle fotograf tager sit billede. Vi beder jer om at informere familie og venner, der er med i kirken, om dette).