Manden, der fik træet til at blomstre - Japansk legende

Der var engang en gammel mand. Han havde en hund, som han holdt meget af, og derfor plejede han den godt. En dag gøede hunden voldsomt. Den blev ved at gø, og manden forstod, at den ville  ham noget. Til sidst fulgte han efter sin hund. Omme i baghaven lød dens gøen som et: Grav her! Grav her! Så graved den gamle mand, og han fandt store skatte i jorden. Hans glæde var selvfølgelig stor.

Naboen var en rigtig gnier. Da han så disse rigdomme, blev han misundelig. Han ville også gerne have sådanne skatte, og derfor lånte han hunden, som han bandt til et frugttræ i sin gård. Hunden gøede igen: Grav her! Grav her! Men da gnieren gravede, fandt han ikke andet end snavsede gamle ting. Så blev han vred og dræbte hunden.

Den gode mand græd. Han tog sin hund og bar den hjem. Her begravede han den og plandetde et fyrretræ over dens grav. Træet voksede straks og bleve meget stort. Nu fældede han det og lavede af det et trupg, hvori melet til nytårsriskagerne kunne æltes. Men da han slog i risen, sprang der guld ud af truget.

Den onde nabo, der så dette, blev endnu mere misundelig. Han tog truget og trillede det hjem, men da han ville slå guld af det, kom der kun avner ud af truget. Manden blev så vred, at han huggede truget itu med sin økse. Da den onde mand ikke engang var tilfreds med dette, puttede han det ituslåede trug i ovnen og brændte det hele.

Den gode mand blev bedrøvet. Han tog asken i sin kurv og bar den bort, men vinden kom og blæste noget af asken op i et gammelt, vissent træ. Straks sprang blomster frem, hvor asken ramte træet. Derfor kaldtes han Den gamle mand, som får træerne til at blomstre.

Men Shogunen, som regerede over hele Japan, kom forbi og så, hvordan blomster sprang frem, hvor den gamle mand spredte aske på træerne. Shogunen blev så glad ved det, han så, at han kaldte den gamle mand til sig og gav ham rige gaver.

Den onde nabo ville også have gaver af Shogunen. Han tog derfor aske og kastede den op i træet, mens Shogunen red forbi. Men der sprang ingen blomster frem. Asken blæste lige i øjenene på Shogunen, og så blev den onde mand arresteret og straffet. Straffen fik han, fordi han altid var musundelig og ikke kunne unde andre noget godt.