Løven og musen

Fabel af Jean de La Fontaine

 

En løve, som lå og sov i sit leje, blev vækket af en mus, der løb hen over dens hoved. Fortørnet greb den musen med sin pote og ville dræbe den. Den forskrækkede mus bad ynkeligt om at spare dens liv. Lad mig gå, peb den, og en dag skal jeg gengælde din godhed. Den tanke, at en så ringe skabning nogen sinde kunne blive i stand til at gøre noget for den, morede løven så meget, at den lo højt, og i sit gode lune lod den musen løbe.

Men musen fik alligevel lejlighed til at øve gengæld.

En dag blev løven fanget i et garn, som jærgere havde sat ud for vilde dyr, og musen hørte og genkendte dens vrede brøl ogløb hen til stedet. Uden videre gav den sig til at gnave rebene over, og det lykkedes den snart at gøre løven fri. Du lo ad mig, da jeg lovede at gengælde dig, sagde musen, men nu ser du, at selv en mus kan hjælpe en løve.