Fortællinger

Her kan man læse fortællinger, som jeg har fundet gennem mange år. Nogle er gamle og nogle er nye, men fælles for dem alle er, at de åbner op og udvidder vor forståelse af tilværelsen, menneskets eksistens, troen og Vorherre.

Det er ganske bevidst, at jeg har valgt fortællingerne frem for mine prædikener. Prædikenen skal høres i kirken den dag, hvor den holdes. En læst prædiken giver slet ikke den samme oplevelse som den, man hører en bestemt dag i en bestemt kirke. En prædiken man læser, kan man distancere sig fra - det kan man ikke med den prædiken, hvor man sidder med alt sit på kirkebænken, der rammer prædiken ind i ens eksistens. Og det er det, en prædiken netop skal: Den skal åbne tilhørernes eksistensforståelse og tilværelsestydning.