Velkommen

Velkommen til Borum og Lyngby sognes hjemmeside.

På denne side kan du orientere dig om, hvad der sker i sognene.

Præstens hjørne

Læs mere»»

Velkommen i folkekirken

www.folkekirken.dk

Velkommen til Borum og Lyngby

Er du lige flyttet til sognene, vil vi fra

kirkernes side gerne have lejlighed

til at byde dig velkommen og fortælle

dig lidt om, hvad vi kan tilbyde dig.

Hvis det er noget for dig, bedes du

kontakte sognepræst Vini Madsen.BESØG BORUM OG LYNGBY KIRKER PÅ FACEBOOK


AFTENSALMEN


BABYSALMESANG

GUDSTJENESTER og KIRKELIGE HANDLINGER

Kontakt venligst sognepræst Vini Madsen ved spørgsmål.


MÅNEDENS SALME

EVANGELIUM

PRÆDIKEN


Kalender

Ingen begivenheder fundet.